Назад

БТПП представи модули и Наръчник за цифровизация на МСП в селския туризъмНа 2 ноември  БТПП проведе информационен семинар за представяне на резултатите по проект Storydoers (Digital Storydoing for Local Tourism), който е насочен към повишаване на цифровите умения на представителите на туристическия бранш в селските райони.

По време на семинара бяха представени разработените от партньорите 16 кратки обучителни модула и Наръчник за цифровизация на МСП в селския туризъм и насърчаване на дигиталното създаване на истории.

Изготвените материали целят да развият уменията за работа с различни цифрови инструменти и платформи, които могат да са от полза на предприемачите в местния туристически сектор при осъществяването на тяхната дейност.

Сред темите, които са във фокуса на разработените помагала, са: оптимизация на уебсайт, по-широко използване на социални мрежи като инструмент за маркетинг и реклама, графично оформление и дизайн на рекламни материали, заснемане на снимки и видео, записване на подкаст, създаване на комуникационна стратегия, брандиране и др.

Модулите и ръководството са налични за безплатно ползване на уебсайта на проекта - https://storydoers.eu/ , като са преведени и на български език.

Лектор в събитието бе и Павлина Иванова, председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“, която е една от браншовите организации към БТПП. Тя презентира предизвикателствата пред туроператорите и туристическите агенции след пандемията, както и дигиталните решения, които намират все по-широко приложение в  сектора на туризма.

В събитието взеха участие представители на Варненската туристическа камара, управители на туристически агенции и туроператори. Линк към презентациите можете да  намерите тук.

В последвалата дискусия между участниците беше обсъдена и нуждата от професионална подготовка на повече специализирани кадри в сектора на туризма, вкл. и чрез създаване на нова професия и разработване на съответните учебни програми.

Проект Storydoers се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 5 страни – Австрия, Белгия, България, Испания и Италия. Проектът цели да насърчи цифровизацията на МСП в селския туризъм. Основните целеви групи на проекта са: туроператори, собственици на семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, ферми, пекарни, винарни, пивоварни и др.

 

 


03.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад