Назад

Среща по линия на инициативата „Един пояс, един път“ за технологичен обмен в енергетиката между Китай и България

Българската Газова Асоциация и Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП проведоха среща в посолството на Китай в София, продължавайки сътрудничеството  по инициативата "Един пояс, един път" за технологичен обмен в енергетиката. На срещата бяха представени важни аспекти на двустранното сътрудничество в енергийния сектор.

Представители на китайски компании като Huawei и Pinggao демонстрираха своите високо технологични постижения в областта на енергетиката, подчертавайки лидерството на Китай в тази област.

Срещата включи обсъждания на бъдещи инициативи и проекти, като създаването на Енергиен инкубатор за нови технологии и производства, перспективите на пазара на възобновяема енергия и др. Обсъдени бяха възможностите за рециклиране на фотоволтаични клетки и съхранението на енергия от възобновяеми източници.

Пламен Павлов, председател на Българската Газова Асоциация, сподели, че организирането на подобен тип инициативи са продължение на сътрудничеството на БТПП и Посолството на КНР, осъществило няколко обучителни курса на българския бизнес в Китай по Програмата „Един пояс, един път“ и задълбочават  партньорството между Китай и България в областта на енергетиката и технологичния обмен, които могат да имат положителен принос за развитието на енергийния сектор в двете страни.

Български медиатор на срещата бе Радослав Петков, председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП, който очерта интересите на българския бизнес и академичната общност, представени на срещата от Минно-геоложки университет, Технически университет – София и Енергиен клъстер Българска газова мрежа.

 


30.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад