Назад

Логистиката в Черноморския регион - идеи и решения

Семинар за логистично сътрудничество в Черноморския регион, организиран от Бизнес съвета на Черноморското икономическо сътрудничество (BSEC), се проведе през миналата седмица с активното участие на водещи фигури в областта на логистиката и транспорта.

Събитието бе открито от председателя на Бизнес съвета на Черноморското икономическо сътрудничество Селчук Акат и Айшем Улусой, председател на Международната асоциация на доставчиците на транспортни и логистични услуги /UTİKAD/.

Семинарът бе структуриран в три сесии: регионално логистично сътрудничество по линия на Средния коридор; интермодални транспортни системи и „умна“ свързаност – улеснено преминаване на границите.

Експерти от Министерството на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, Железопътната транспортна асоциация на Турция, Асоциацията на превозвачите на Румъния, Съвета по електронната търговия на Турция и др. обсъдиха значението на дигиталните решения за логистиката и интелигентната свързаност между граничните пунктове. Бяха представени иновации и технологични тенденции в областта на транспорта и логистиката.

Събитието предостави платформа за обсъждане на различни аспекти на логистиката и транспорта в Черноморския регион, включително устойчивостта, дигитализацията, развитието на логистичната инфраструктура и интелигентната свързаност. Участниците активно обмениха идеи и опит с цел насърчаване на бъдещото логистично сътрудничество в региона.

Представители на БТПП, регионалните търговски палати, браншови организации от сектор транспорт, както и компании от България участваха в събитието заедно с партньори от Турция, Украйна, Румъния, Гърция, Армения, Молдова.

 


30.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад