Назад

Проф. д-р Силви Чернев представи състоянието и развитието на медиацията в България пред деловите среди на РС МакедонияПроф. д-р Силви Чернев, почетен председател на АС на БТПП, взе участие в хибридна конференция на тема „Използване преимуществата на медиацията за бизнеса“, организирана от Стопанската камара на Северна Македония, Световната банка и Националния съвет за медиация на Северна Македония. В събитието се включиха над 100 представители на държавни институции, правни организации, адвокати, медиатори, представители на местното самоуправление, международни институции и компании. Това е второ издание на регионалната конференция за насърчаване използването на медиацията от фирмите.

Проф. Чернев представи развитието на медиацията в България и направи обзор на постигнатото до момента. Съгласно настоящия Закон за медиацията в България е въведена задължителна медиация при 6 вида граждански дела /спорове между съсобственици, включително етажна собственост, парични искове и делба на обща собственост; заплащане на съдружник в ООД, който напуска дружеството; спорове за отговорност на управител или контрольор на фирма/, а при други 12 вида граждански дела съдът може да реши да насочи страните към медиация/включително бракоразводни, спорове за попечителство, издръжка, парични или имуществени спорове от всякакъв вид с материален интерес до 25 000 лв.; спорове за собственост или притежание; спорове по индивидуални трудови правоотношения и др./. „Разбира се, при всички други видове граждански дела страните могат сами да изберат дали да се обърнат към медиация“, каза Чернев.

Ползите от медиацията за компаниите бяха представени от д-р Елисавета Георгиева Йовевска, зам.-председател на Търговската палата на Северна Македония и национален координатор по медиация. В дискусията се включиха още генералният секретар на Правителството на Република Северна Македония Методия Димовски, заместник-министърът на правосъдието, постоянният представител на Програмата на ООН за развитие в Северна Македония Армен Григорян и др.

 

 


25.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад