Назад

Три основни стълба на стратегията на Европейската организация GS1

Кръгова икономика, проследимост и прозрачност в ключови сектори и поддържането на ефективна платформа за сътрудничество
 

През втория ден на Регионалния форум на GS1 в Европа специално внимание беше отделено на стратегията – стратегията на Европейската организация GS1, като цяло, и стратегиите на отделните Национални организации GS1 (НО). GS1 в Европа включва 49 НО от Европа и Азия. Нейната тригодишна стратегия включва три основни стълба: кръгова икономика, проследимост и прозрачност в ключови сектори и поддържането на ефективна платформа за сътрудничество. Относно кръговата икономика фокусът е върху Дигитален паспорт на продукта и опаковките, по-конкретно идентификация за нуждите на рециклирането. При проследимостта и прозрачността дейността обхваща строителство, селско стопанство и алкохолни напитки. За постигане на единна визия и начин на действие в рамките на платформата за сътрудничество внимание се обръща на разработването и споделянето на добри практики, организирането на съвместни събития за споделяне на опит и поддържането на ефективна комуникация между отделните Национални организации.

На глобално ниво се работи върху изграждането на инструменти за защита срещу злоупотреби с уникалните баркодове за маркирането на стоки. Такъв инструмент е услугата  Verified by GS1, която се използва активно от платформи за електронна търговия и търговски вериги за проверка легитимността на баркодовете, преди продуктите да бъдат листнати в техните системи.

През следващия период организацията ще се фокусира върху подпомагане на фирмите за изпълнение на европейските изисквания за проследимост, кръгова икономика за сферите, в които GS1 разполага с необходимите стандарти.

Интересна насока за развитие на приложението на стандартите GS1 в България има в два сектора, в които те още не се използват, а именно железопътните превози и строителството. За целта GS1 България ще си сътрудничи съответно с GS1 Швейцария и GS1 Великобритания и компетентните институции в страната ни.

Важно за успешния преход от физическия към дигиталния свят е използването на стандарти - както за идентификация, така и за структуриране на данните. Различните регулаторни изисквания и сертификати на продуктите могат да бъдат свързани с GS1 идентификатори и по този начин един баркод може да отговори на различните изисквания за предоставяне на информация.

За повече информация се обръщайте към екипа на GS1 България на тел. 02/8112 611, 567 и 433 и имейл gs1bulgaria@gs1bg.org.

В рамките на работни групи се изпълняват дейности за усъвършенстване на вече съществуващите стандарти GS1, за да отговорят на новите изисквания на бизнеса и регулациите.

 

 

 

 


24.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад