Назад

БТПП с първа покана към Столична община за обсъждане на проектобюджет 2023

На 21 август кметът на София Йорданка Фандъкова представи параметрите на бюджета на общината за 2023 г. на стойност 2,5 млрд. лева. Проектобюджетът ще бъде внесен в Столичния общински съвет (СОС) днес, 22 август. До края на месеца ще бъде организирано обществено обсъждане, а през септември предстои той да бъде гласуван. 

В продължение на установената практика, Българската търговско-промишлена палата проведе конструктивна  работна среща относно параметрите на бюджета и важни за бизнеса и населението инвестиции и приоритети.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, обсъдиха основните акценти в програмата и приходната и разходната част на бюджет 2023 на Столична община.

Бяха дискутирани въпроси, свързани с транспортната инфраструктура и важните инвестиционни проекти по изграждане на булеварди и улици, като най-големият обект за довършване е т.нар. „трети градски ринг“ - пробивът на ул. Филип Кутев, бул. Тодор Каблешков. Сред другите приоритети са продължаващото изграждане на „Ломско шосе“, връзката на града със Северната скоростна тангента,  както и пробивът на бул. „Рожен“.

Друг важен приоритет  в направление инфраструктура остава и разширението на метрото от кв. Хаджи Димитър до кв. Левски-Г.

За инвестиции Столична община залага 670 млн. лв., като 323 млн. са от собствени приходи, 295,6 млн. по европейските програми и около 8% средства от държавния бюджет.

Заложените за изпълнение проходи на Столична община от собствени средства са 930 млн.лева, останалият бюджет ще бъде по програми.

Симеонов повдигна въпроса за предвиденото  изграждане на 100 км канализации, в 12 квартала, които са вторите по обем инвестиции и възлизат на 104,5 млн. лева - 69 млн. лева от тях са безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда“. Той наблегна на необходимостта от осигуряване на добра организация при изграждането, за да не се създават прекомерни затруднения както за бизнеса, така и за гражданите.

Друг позитивен аспект в програмата на Столична община е заделянето на 60 млн.лева за нови детски градини и училища, както и изграждането на 150 детски площадки, за което са отделени около 5 млн. лева. 

Дискутира се и наболелият за решаване въпрос за оползотворяване на отпадъците, който е крайно време да се реши комплексно от общините и на най-високо държавно ниво.

Обсъдено беше богатството на София на минерални извори и инвестирането и поддръжката  по програма  "Култура“ на Банята в Овча Купел, като културно исторически паметник. Отчита се и желанието на граждани и гости на столицата да се възползват от модерни спа услуги. Стои открит въпросът за още по-ефективното използване на този ресурс.

Акцент беше поставен и на  планираните средства от 9,5 млн. лева по програмата „Сигурност“ на Столична община - превенция на рисковете от ПТП, злополуки и престъпления, като се осигури финансиране за разширение на видеонаблюдението - 2 млн.лева, и 7,5 млн. лева за пътна безопасност, светофарни уредби и нови пътни камери.

Не на последно място бяха обсъдени средствата и дейностите по програма „Екология“, за подмяна на печките на дърва и въглища с климатици и газови печки, като тук средствата са 56 млн. лева по ОП Околна среда и програма „Лайф“ на Европейската комисия, във връзка с ангажимента до 2025 г. София да минимизира използването на цитираното отопление и незамърсяване на въздуха.

По програма „Здравеопазване“ са планирани около 8,6 млн. лева за ремонт на ДКЦ-та, общински болници и социални домове.

Председателят на Палатата предложи да се обмисли в бъдещ програмен период на Столична община да се инвестира в създаване и налагане на система за обслужване на болниците, базирана на стандартите на GS1. Това ще оптимизира техните разходи и ще повиши контрола и планирането на всички дейности и материали, влагани в процеса на лечение на пациентите, визирайки услугата на GS1 България,  която предлага уникална идентификация на продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки на лекарства и консумативи.

 


22.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад