Назад

Проект VOJEXT представя видеоклип за ползите от внедряването на коботи в индустриятаКлипът е изготвен в рамките на изпълнявания с участието на БТПП проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), който е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Промоционалното видео се фокусира върху приложението на разработения кобот в пет пилотни сектора – автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови възглавници и занаятчийство.  В краткия клип е представена практическата реализация на иновативната технология в производствените процеси на 5 компании от 4 страни – Испания, Италия, Турция и Унгария.

Сред основните ползи за бизнеса от използването на роботизираната ръка са: подобряване на производителността и конкурентоспособността на МСП; намаляване на генерираните отпадъци; спестяване на време и ресурси; подобряване на качеството на продукцията; намаляване на консумираната енергия; преодоляване на недостига на квалифицирани работници.

Видеото е достъпно и може да бъде видяно тук

През есента, в рамките на проекта, се планира провеждането на серия от уебинари, по време на които ще бъдат представени приложенията на кобота в петте пилотни сектора. Чрез онлайн демонстрации на живо ще бъдат показани различни дейности и работни процеси, извършвани с помощта на роботизираната ръка. Участниците в уебинарите ще имат възможността да се запознаят с разработените технологии и ползите за бизнеса от внедряването им в производството.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности по проекта, БТПП ще продължи да предоставя информация на своите членове и партньори за предстоящи събития, обучения за МСП и други възможности за участие.

Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт 2020“ с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Целта на проекта е да насърчи внедряването на ново поколение от когнитивни (познавателни) роботи в производствените процеси на предприятията. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/

 

 

 

 

 


07.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад