Назад

Новият посланик на Алжир посети БТПП

Енергетика, фармация, ИТ, селско стопанство и машини за преработка на селскостопанска продукция са сектори, към които Алжир проявява интерес за сътрудничество. Това заяви посланикът на Алжир в София Н.Пр. Месауд Мехила на среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Договорено бе БТПП съвместно с екипа на посолството да организират хибридно събитие за новостите в законодателството и възможностите за инвестиции в Алжир. Подчертано бе общото виждане, че такова мероприятие би имало положителен ефект за развитието на двустранните икономически връзки.

Провеждане в София на изложение на алжирски стоки също бе обсъдено на срещата. Предстои уточняване на конкретните дати на събитията.

На посланика бяха предоставени информационни материали за българската икономика, изготвени от БТПП. 

-------------------

По информация на Министерство на икономиката и индустрията през първите три месеца на 2023 г. стокообменът ни с Алжир възлиза на 273.3 млн. щ.д. като отбелязва ръст от 188.9% спрямо същия период на 2022 г. Българският износ възлиза на 233.5 млн. щ.д. (ръст  285.3%), а вносът достига почти 39.8 млн. щ.д. (ръст от 17%). Значителното увеличение на стокообмена се дължи на продължаващата тенденция на нарастване на българския износ на пшеница (90% от общия износ).

 

 


04.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад