Назад

Среща с Националната организация на митническите агенти

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с доц. д-р Момчил Антов, председател на УС на Национална организация на митническите агенти (НОМА), и Емил Дандолов, член на Управителния съвет. Тема на срещата беше разработената от НОМА концепция за изграждане на „Зелени коридори“ на сухопътните ГКПП в България. Целта на предложената концепция е облекчаване преминаването на сухопътни транспортни средства по маршрута на „Зеления коридор“, давайки възможност на фирмите със статус на Одобрени икономически оператори (ОИО) да декларират предварително товарите, преминаващи през ГКПП както в рамките на ЕС, така и при преминаване на външните граници на Съюза.

В концепцията за „Зеления коридор“ е залегнал принципът на „One Stop Shop” (OSS), където всички проверки се извършват на едно гише, в това число граничен контрол, митнически, фитосанитарен и др., при предварително изпратена необходима информация от страна на икономическите оператори относно естеството на товара и крайната му дестинация.

Симеонов отбеляза важността на темата и необходимостта от промени, които да улеснят преминаването на транспортните средства през ГКПП. С въвеждането на „Зелени коридори“ ще се осигури по-бързо преминаване на транспортните средства, което от своя страна ще има допълнителни положителни ефекти - както в по-ефективното планиране на маршрути, оптимизацията на процеси, така и до намаляването на излишните парникови емисии.

По време на срещата Цветан Симеонов запозна гостите със стандартите на GS1, които предлагат уникална идентификация на продуктите и локация по веригата на доставките. Чрез имплементирането на стандартите се подобрява ефективността, безопасността и прозрачността на доставките.

 


11.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад