Назад

Работна група „Дигитален продуктов паспорт“Моделът на кръгова икономика изисква нов подход за управлението на продуктовите данни и ресурсите, които трябва да бъдат запазени чрез редизайн, повторно производство, преизползване и рециклиране.

В тази връзка GS1 в Европа създаде работна група GS1 Circularity – Digital Product Passport mission-specific working group /MSWG/, като първата среща се състоя на 25 април 2023 г.  Участниците са заинтересовани страни и вземат активно участие, като представители на индустрията при разработването на правила и прототипи за Дигитален продуктов паспорт /ДПП - Digital Product Passport/ на Европейската комисия. Очаква се Европейската комисия да публикува нови Делегирани актове между 2024-2030 г., за да даде възможност за развитие на потенциала на Регламента за ДПП в различни сектори, между които на първо време са текстил, строителство, битова електроника и индустриални батерии.

Работната група включва представители на производители, търговци, софтуерни компании, регулаторни органи и GS1 Национални организации, които работят заедно върху определяне на подходящите стандарти за идентификация и автоматично обхващане на данните (AIDC) - както на крайните продукти, така и на компонентите, които са вложени в тях. Представители от България в групата са: Иво Русев, търг. директор, Telelink Business Services, София; Невена Стоянова, Пирос ООД, гр. Сандански, БОТО и Йордана Топалска, експерт в GS1 България.

Работната група се събира всяка 2-ра сряда от месеца, за да направи подобрения на стандарта GS1 за споделяне на данни за проследимост (EPCIS), с цел да се отразят спецификите на всяка от цитираните индустрии и да се отговори на регулаторните изисквания за ДПП. Като резултат от съвместните усилия се очаква да бъдат изготвени глобални насоки в подкрепа на модела за кръгова икономика и базирани на глобални стандарти. Представителите на бизнеса участват активно в процеса на изграждане на общи правила, които ще помогнат за имплементиране на стандартите и спазване на изискванията на ЕК.

За повече информация, моля да се обърнете към екипа на GS1 България на e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org и тел: 02/811 76 11.

 

 


17.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад