Назад

БТПП участва във Форум за социална адаптация и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

БТПП участва в работен форум на тема „Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България“, организиран от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) и Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ).

Целта бе да се представят практиките и предизвикателствата за интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила, както и ефективното използване на техния потенциал. 

Участие взеха представители на организации и институции, ангажирани с реализиране на политики по темата на форума*.

По време на своето изказване председателят на ДАБ при МС - Мариана Тошева, представи ролята на Агенцията за първоначалната адаптация на лицата, получили международна закрила в България. Тя сподели  конкретни примери от работата на ДАБ при МС при изготвяне на интеграционни профили на търсещите закрила, които съдържат набор от конкретни интеграционни мерки с фокус върху образованието и трудовата заетост. В този контекст бяха очертани и различните подходи за оценка на уязвимостта и нейното преодоляване с цел успешно включване в обществения живот в страната ни.

Темите, които бяха представени от другите участници във форума, бяха по отношение на позицията на институциите в процеса на интеграция на лицата, получили международна закрила в България, действащите проекти и услуги за интеграция на бежанци в страната, както и опита на местните власти и на неправителствения сектор в този процес.

------------
Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Международни проекти“, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Български червен кръст, Район „Витоша“ - Столична община, Район „Средец“ - Столична община, Район „Оборище“ - Столична община, Община Русе, „Каритас България”, Съвет на жените бежанки в България  и др.
 

 

 


11.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад