Назад

Възможности за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество с Швеция

Председателят на БТПП се срещна с новоназначения посланик на България в Швеция Светлана Стойчева – Етрополска. От позицията и предишния опит в различни дипломатически мисии на нашата страна в чужбина посланик Етрополска сподели целите на новия  си мандат, които ще бъдат насочени към укрепване на двустранните връзки в много области, включително икономическа, културна и дипломатическа. През следващата година се подготвя отбелязването на 110 години от установяването на дипломатически отношения между България и Швеция.

Симеонов разясни контактите на БТПП и Шведските търговски палати в рамките на Асоциацията на европейските търговски палати и на двустранно ниво. Той посочи членството на БТПП в различни международни и регионални организации и формации като ключово за споделяне позициите на бизнеса по конкретни европейски теми.

Възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество бяха ключова тема по време на разговора. Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др. През 2022 г. двустранната търговия между двете страни възлиза на 668,4 млн. евро.

Според Министерството на икономиката и индустрията сумарните шведски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 510.4 млн. евро. През 2021 г. потокът на инвестициите е в размер на 98.3 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. са 12.9 млн. евро.

Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция, са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др. Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, здравеопазването, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

 

 


01.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад