Назад

БТПП и ИСК при УНСС подписаха споразумение за сътрудничество между образованието и бизнеса

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и директора на Института за следдипломна квалификация към УНСС проф. Живко Драганов подписаха споразумение за сътрудничество в образователната сфера, в сградата на БТПП.

Споразумението се реализира поради нарастващата необходимост от синхронизиране на образователните изисквания и потребностите на бизнеса от подготвени кадри.

То ще работи още за осигуряване на адекватно обучение, даващо възможости за последваща професионална реализация на обучаемите в предприятията у нас на фона на все по-изострящата се криза за квалифицирани кадри.

Чрез споразумението БТПП и ИСК при УНСС съвместно ще осъществят следните дейности:

  1. ИСК при УНСС ще предостави 10 % намаление за членовете на БТПП от таксите за обучения, описани в Каталога за 2023/24 г. учебна година на ИСК при УНСС.
  2. ИСК при УНСС ще предостави възможност на служители на БТПП да участват в краткосрочни курсове на обучение, ако по посочената дейност има формирана група.
  3. БТПП ще разпространява чрез своите информационни канали информация за обученията предлагани от ИСК при УНСС за учебната 2023/24 г.
  4. БТПП се съгласява да предложи при налична възможност участие на ИСК при УНСС в проекти, реализирани от Палатата, свързани с обучения на кадри.

Симеонов и Драганов се съгласиха, че подобни съвместни действия между образователни институции и бизнес организации са наложителни, защото трябва да бъде постигнато още по-ефективно свързване на образованието в университетите с реалните нужди на икономиката.

Цветан Симеонов заяви, че настоящото споразумение е поредна стъпка от работата на БТПП в посока на развитие на сътрудничество между образователната система и бизнеса за надграждане конкурентоспособността на българската икономика.

При нужда на компании от участие в специфични обучения или програми на служители, БТПП може да окаже съдействие в качеството си на партньор с УНСС за адаптирането на обученията в зависимост от специфичните нужди на фирмите-кандидати.

За повече информация се свържете с Маргарита Дамянова, директор на „БТПП-ЦПОПФКО“ ЕООД;

e-mail: M.Damyanova bcci.bg;

тел.: 02 8117 477, 02/ 988 02 32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС има повече от 50-годишна история. Основан е през 1969 г.

През 2001 г. ИСК към УНСС става първата образователна институция, която разработва система за управление на качеството, сертифицираща по стандарт ISO 9001:2000. Днес тя обхваща не само следдипломното обучение, но и консултирането и управлението на проекти.

През 2005 г. към него бива лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение/НАПОО/ и център за професионално обучение с лиценз по 17 професии.

Към днешна дата броят на лекторите в института наброява 280 души, като близо две трети от тях за преподават в УНСС.

 


03.08.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад