Назад

Въпроси, свързани с предприемачеството, трудовата заетост и квалификацията на служителите, обсъдиха ръководствата на БТПП и МТСПСтимулиране на трудовата заетост, повишаването на квалификацията на служителите и предприемачеството бяха приоритетните теми коментирани на срещата между ръководствата на Българската търговско-промишлена палата и Министерството на труда и социалната политика, която се проведе вчера.

БТПП бе представена от председателят Цветан Симеонов, главният секретар Васил Тодоров, Гена Събева, член на ИС на Палатата и експерти.

Представителите на МТСП включваха министър Иванка Шалапатова, зам. министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Десислава Стоянова и Мая Василева.

Министър Шалапатова сподели, че екипът и́ смята да въведе по-непосредствена комуникация със социалните партньори и изказа свои идеи за усъвършенстване дейността на министерството.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че министерството може да разчита на активната подкрепа на Палатата и в качеството и́ на ротационен председател на АОБР за подпомагане диалога между МТСП,  работодателските организации и профсъюзите.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров заяви, че бизнесът продължава да е привърженик на въвеждането на подоходен и имуществен тест на чиято база да бъде извършвано разпределянето на социалните помощи. Той подчерта, че така ресурсите ще бъдат насочвани там, където наистина има нужда от тях и социалноосигурителната система ще работи максимално ефективно.

До края на срещата ръководствата на БТПП и МТСП обсъдиха въпросите свързани със справянето с недостига на кадри, формулата за определянето на минималната работна заплата и възможностите за оптимизация на пенсионната система.

БТПП в качеството си на ротационен председател на АОБР отново постави на дневен ред искането на бизнеса за облекчаване на процедурите за внос на работна ръка от страни извън ЕС.

 


29.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад