Назад

Новият български посланик в Любляна посети БТПП



Новоназначеният посланик на България в Словения Красимир Божанов обсъди с председателя на Българската търговско-промишлена палата – Цветан Симеонов, възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Посланик Божанов информира за идеите си за развитие на двустранните отношения, акцентирайки върху инструментите на икономическата дипломация. Той сподели, че България може да поучи опит от Словения в сферата на иновациите и стартъпите. По данни на Министерство на икономиката България изнася основно електрическа енергия, биодизел и смеси от биодизел, части за машини, медикаменти. Вносът от Словения се състои главно от медикаменти, автомобили, пневматични гуми, хартии и картони и др.

Председателят на БТПП запозна посланик Божанов със сътрудничеството на Палатата с партньори от Словения – на двустранна основа с Търговско-промишлената палата на Словения и на многостранна – по линия на членството в Асоциацията на европейските търговски палати.

Цветан Симеонов представи дейността на Палатата, акцентирайки върху базата данни, с които разполага. Той отбеляза, че единният търговски регистър на Палатата съдържа над 55 хиляди записа на фирми и търговски представителства. Вписаните в регистъра фирми създават над 50% от БВП и почти 90 % от външната търговия на страната.

Симеонов информира още за дейността на Арбитражния съд към БТПП, както и за ползите от арбитражното производство, включващи дигитализация, икономичност, бързина, възможност за избор на арбитри и др. Той препоръча фирмите от България и Словения да включват арбитражна клауза в търговските си договори


28.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад