Назад

Предложения за мерки за по-стабилно развитие на социалното предприемачество в БългарияБългарската търговско-промишлена палата (БТПП), заедно с партньорите си Финансова група СИС, Фонд на фондовете, Български център за нестопанско право и Фондация Америка за България формулираха предложения за мерки за по-стабилно развитие на социалното предприемачество в България.

Социалните предприятия имат значителен потенциал да дават решения и да постигат промяна по редица проблеми в нашето общество. Въпреки че европейските политики поставят темата като приоритет и подкрепят инвестициите в социалната икономика в страните членки, средата у нас не разгръща пълния си потенциал.

Препоръките са продължение на обширна дискусия, проведена в рамките на Годишния форум на Микрофинансен център за Централна и Източна Европа, в който БТПП и Съвета по инвестиции бяха съорганизатори. Сред предложените мерки са преосмисляне на дефиницията за социално предприятие, сформиране на финансови инструменти, подходящи за всеки етап на развитие, както и подпомагане на екипите по проектите с менторство.

Ще продължим да бъдем активни в подкрепа на проекти с широко социално въздействие. Вижте препоръките, зад които БТПП застава заедно с организациите партньори.

 

 

 


28.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад