Назад

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП проведе среща с ръководството на Министерството на иновациите и растежаПредседателят на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП (СИДНТ) Радослав Петков, заедно доц. Атанас Георгиев – зам.-председател, проф. Фантина Рангелова, член на УБ, доц. Иван Станков, член на УБ, проведоха ползотворна среща с ръководството на Министерството на иновациите и растежа (МИР). На срещата от страна на МИР участваха зам.-министър Мартин Гиков, Илияна Илиева, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Ръководител на УО нa Програма за „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., и Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията и екип на МИР от отдел „Програмиране“ и дирекция „Политики и анализи“.

Срещата се проведе в контекста на асоциираното членство на МИР в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП, като на нея бяха коментирани следните теми:

  • Политики и процедури на ББР по отношение на подкрепа за бизнеса и възможност за финансиране на проекти на публични организации;
  • Политики и процедури на Фонд на фондовете в подкрепа на развитие на иновационната екосистема и конкретни възможности, свързани с реализиране на остатъчния ресурс от първия мандат на Фонда;
  • Планиране на съвместни инициативи по отношение събитие за разясняване на възможностите, които дават процедурите за безвъзмездна финансова помощ и финансовите инструменти. Плюсовете за бизнеса на различните възможности за осигуряване на финансиране за дейноститите на предприятията;
  • Формиране на Националния иновационнен фонд като отделна структура от ИАНМСП и възможности за оптимизиране на ефекта върху развитие на иновациите; 
  • Възможности за съвместни инициативи по популяризиране и възможностите за бизнеса, които предлага София Тех Парк;
  • Облекчаване на административната тежест при изпълнение на проектите по програмите, които дава въвеждането на единна ставка за отчитане на резултатите от проектите по предстоящите процедури: Разработване на иновации, Внедряване на иновации в предприятията, Кръгова икономика; 
  • Обсъждане на добри практики и възможности за постигане на оптимални резултати в посока технологичния трансфер между университетите, научните организации и бизнеса. Възможностите за финансиране на дейностите през оперативните програми и успешното структуриране на Фонда за технологичен трансфер;
  • Обсъждане на съвместни дейности, които да подпомагат стартиращите иновативни предприятия да имат достъп до финансиране, менторски програми, програми и ресурси за защита на интелектуална собсвеност, за да могат да развиват своите идеи, да защитават изобретенията си и успешно да ги реализират на световния пазар;
  • Оптимизиране на работата на националната координационна мрежа на Хоризонт Европа и създаване на условия за реализиране на повече успешни проекти на българския бизнес по процедурите на програмата;
  • Взаимодействие и становища по отношение на оптимизиране на нормативната база и належащи промени, които да помогнат съществуващите регламенти да отговарят на актуалните пазарни условия.

На срещата също така беше постигнато и съгласие за регулярни срещи на сформираните работни групи по приоритетните теми на всеки месец и половина, с конкретен дневен ред и проследяване на постигнати резултати.

 

 


27.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад