Назад

Новият посланик на България в Дъблин посети БТППВ БТПП се проведе среща с Ваня Андреева, новоназначен посланик в Посолството на България в Дъблин. Председателят на палатата Цветан Симеонов обсъди с дипломата икономическото, търговско и инвестиционно сътрудничество между България и Ирландия.

Двустранната търговия нараства по обем от 2016 г. насам. Дори периодът на пандемията не й се отразява съществено. През 2022 г. стокообменът достига 314,3 млн. евро с отрицателно салдо за България.

Симеонов подчерта важността на ирландските инвестиции, вече установени в страната, както и активното отношение на БТПП за привличане на нови, в сътрудничество с Посолството на  Ирландия в София.

До края на 2021 г., сумарните инвестиции от Ирландия възлизат на 752.0 млн. евро. Те са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотелиерство и ресторантьорство, финансово посредничество, строителство, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения.

Андреева подчерта, че приоритетни области на сътрудничество са електрониката, телекомуникациите, фармацевтичната и химическата промишленост, недвижимите имоти и туризма.

Симеонов от своя страна представи базите данни, с които разполага Българската търговско-промишлена палата и които могат да бъдат от полза при търсене на партньори за двустранен бизнес. Той препоръча установяване на контакт с Търговската палата на Ирландия, дългогодишен партньор на БТПП.

 

 


05.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад