Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

© Булфото

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно заседание на 03.07.2023г. Дневният ред на заседанието включваше три точки: проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Заседанието на НСТС се председателстваше от вицепремиера Мария Габриел, а в него участва и министър-председателят акад. Николай Денков. От страна на БТПП участие взеха  Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, и Михаела Михайлова, юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., по който БТПП се въздържа от подкрепа заради недостатъчно добре балансирана разходната част и настоя за засилен контрол от страна на Министерство на здравеопазването, при изразходването на средствата по пера. В тази връзка, Цветан Симеонов обясни, че от години в здравния сектор на водещите в здравеопазването страни се използва международния стандарт GS1 относно уникална идентификация на продукти и локации, което допринася за ефективността и прозрачността при изразходването на средства в болничните заведения. Той обърна внимание, че в някои европейски болници, след прилагането на стандартите е постигнато съкращаване на разходите до 15%.

По отношение на проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., Палатата изказа своята принципна подкрепа, като отново повдигна въпроса за еднаквото третиране на осигурителната тежест по отношение на държавните служители и наетите в частния сектор. Председателят на БТПП обърна внимание и на необходимостта да се спазва принципа за върховенството на правото. В тази връзка той предложи от проекта да отпадне направеното изменение на ал. 2 на член 120 от КСО „При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита.“

В рамките на дискусията Председателят на БТПП подкрепи проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., като подчерта, че въведената система на данъчното законодателство 10-10-20 е работеща и не трябва да се променя, особено в този момент, когато България усилено работи за скорошно и дори преждевременно приемане на страната в Шенген, Еврозоната и ОИСР.

Следват становищата на БТПП с предложения и бележки относно:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

 

 


04.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад