Назад

Среща с новия ни посланик в Загреб

Новоназначеният  посланик на България в Загреб Ива Крулева посети Българската търговско-промишлена палата и обсъди с председателя Цветан Симеонов двустранното икономическо сътрудничество.

Симеонов подчерта активното взаимодействие с Хърватската търговска палата и препоръча посланикът да установи контакт с партньорите на БТПП в Загреб. Бяха дискутирани възможностите за подпомагане на връзките между фирми от двете страни чрез размяна на бизнес посещения, организиране на бизнес събития, b2b срещи, презентации и др. Потенциалът на двете търговски палати не се използва максимално за намиране на партньори и поддоставчици. Председателят на БТПП направи демонстрация на функционалностите на Единния търговски регистър на палатата и отбеляза бързината и ефикасността на разрешаването на търговски спорове чрез арбитраж.

Крулева отбеляза, че стокообменът между двете страни нараства с 18% през 2022 г. спрямо предходната година и достига 484,8 млн. евро. Салдото е положително за България. По информация от Министерството на икономиката и индустрията, водещи стоки в българския износ за Хърватия за 2021 г. са: рафинирана мед и медни сплави в необработен вид, биодизел, нефтени масла, текстилни изделия, телевизори, медикаменти, хлебни изделия, нефтен газ, медни тръби, шоколад и други хранителни продукти.

Водещи стоки в българския внос от Хърватия за 2021 г. са: сурови нефтени масла, тютюневи изделия, козметика, черна домакинска техника, минерални торове, отломки от мед, хартия и картон, кожени изделия и др.

Посланикът подчерта, че отскоро има пряка самолетна линия между столиците на двете страни и редовните полети подобряват транспортната свързаност не само за сектор туризъм, но и за всеки бизнес.

Поуките за България от членството на Хърватия в Шенген и еврозоната също бяха тема на разговора.

Бе договорено продължаване на сътрудничеството на БТПП с Посолството и Службата по търговско-икономически въпроси в Загреб.

 


04.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад