Назад

Проведе се заключителната конференция по проект „Бъди дигитален“ към ОП „РЧР“Българската търговско-промишлена палата завърши успешно изпълнението на проект „Бъди дигитален“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (РЧР). Палатата осъществи проекта в качеството си на социален партньор и в сътрудничество с КТ „Подкрепа“, КНСБ, МТСП и НАПОО.

Проект „Бъди дигитален“ имаше задачата да разработи необходимия инструментариум за повишаване на нивото на дигиталните умения на заетите лица. Целта бе постигната чрез формулирането на насоки и препоръки, които да помогнат на заетите лица в процеса на придобиване на специфични дигитални умения, необходими за успешното упражняване на професиите, и длъжностите им в икономическите дейности по КИД 2008, попадащи в обхвата му.

Конференцията бе открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Нейн модератор бе Беата Папазова, ръководител на проекта и съветник „Европейска интеграция и проекти“ към Палатата.

От страна на МТСП в конференцията участва Цветан Спасов, ръководител на Управителния орган на ОП „РЧР“. В нея участваха още Росица Стилиянова от АИКБ, Галя Петрова от КРИБ, Красимира Брозиг от НАПОО, Емил Рогов от ССИ и още 53 представители на регионални палати, браншови и други организации.

В резултат от изпълнението на проекта бяха:

  • идентифицирани 65 ключови професии/длъжности от 15 икономически сектора в резултат от проведено национално проучване
  • разработени 65 унифицирани профили за дигитални умения за тези професии/длъжности
  • разработени 16 програми за неформално обучение за придобиване на необходимото ниво на дигитални умения, както и на специфични дигитални умения за съответната длъжност/професия
  • разработени 16 секторни квалификационни рамки
  • подготвени 16 методически указания за повишаване на нивото на основните и за надграждане на специфичните за дадена професия/длъжност дигитални умения
  • подготвени 4 модела за социално партньорство

 

Продължителността на проекта: 20 месеца

Начална дата: 01.11.2021 г.

Крайна дата: 30.06.2023 г.

 

Обща стойност на проекта: 1 949 357.20 лв.

Размер на европейско съфинансиране: 1 656 953.62 лв. (85%)

Размер на национално съфинансиране: 292 403.58 лв. (15%)

 

Пълна информация за разработените продукти по проект „Бъди дигитален“, тук: https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/BeDigital/analysisBeDigital.html

 

 

 


30.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад