Назад

EU-OSHA проучва последиците от цифровизацията за безопасността и здравето на работниците

Георги Стоев е представител на българските работодатели в Управителния съвет на Агенцията


 

Георги Стоев, член на УС на БТПП, взе участие в провелия се миналата седмица управителен съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Стоев е представител на българските работодатели в Управителния съвет на Агенцията. 

Дневният ред на заседанието включваше приемане на Kонсолидирания годишен доклад за дейността на EU-OSHA за 2022 г., анализ и оценка. Според доклада през 2022 г. EU-OSHA продължава да изпълнява Стратегическата рамка на Агенцията за периода 2021-2027 г. Едно от основните предизвикателства, идентифицирани пред ЕС, е цифровият преход и неговото въздействие върху работното място. Ето защо EU-OSHA е предприела проучване относно последиците от цифровизацията за безопасност и здраве на работниците и за превенция, политика и практика. Изследването обхваща теми като усъвършенствана роботика и системи с изкуствен интелект (AI) за автоматизация, работа с цифрови платформи и дистанционна работа. Изследователската работа ще бъде включена в кампанията за здравословни работни места „Безопасна и здравословна работа в дигиталната ера“ от 2023 до 2025 г.

В рамките на заседанието бе приет тригодишен цикъл  за Кампанията за психично здраве на работното място (Healthy Workplaces Campaign on “mental health at work with a focus on new and overlooked areas and groups of workers”).

Обсъдени бяха и предстоящи важни теми, които ще се включат в обхвата на Агенцията в следващите няколко години, сред които промяната на климата, предотвратяване на трудови злополуки и др.

 


03.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад