Назад

Среща с новия ни посланик в Индия

Новоназначеният посланик на България в Индия Николай Янков посети БТПП и се срещна с ръководството на Палатата. Председателят Цветан Симеонов обсъди с госта  развитието на двустранните търговски и инвестиционни отношения. Той представи богатата икономическа информация, с която БТПП разполага и чрез която подпомага българските и чуждестранните компании в ежедневната им дейност. Гостът от своя страна очерта приоритетите на предстоящия си мандат в Индия.

Симеонов пожела ползотворна работа на посланик Янков и изрази увереност за укрепване на контактите с  Индия като наш приоритетен партньор в Азиатско-тихоокеанския регион. 

Двете страни трябва да използват факта, че са хъбове за ИТ компании в своите региони.

Редица български стоки имат потенциал да присъстват по-осезаемо на индийския пазар - селскостопанска продукция; парфюмерия и козметика; продукти на химическата промишленост; машини за хранителната промишленост; авточасти.

-------------------

По информация на Министерство на икономиката и индустрията през 2022 г. общият стокообмен с Индия е на стойност 653.7 млн. щ.д. (увеличение от 63.1% спрямо същия период на 2021 г.), в т.ч. 393.5 млн. щ.д. български износ за Индия (ръст от 141.1% спрямо същия период на 2021 г.) и 260.2 млн. щ.д. внос (9.5% увеличение). Салдото е положително за България и възлиза на 133.3 млн. щ.д.

Основни стоки в износа ни за Индия през 2022 г. са: слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции (53.3%); минерални и химични азотни торове (14.7%); карбонати (3.4%); гъстомери; (2.9%); инструменти и апарати за физични или химични анализи (2.5%); и др.

През 2022 г. вносът от Индия се състои основно от: хетероциклени съединения; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; необработен алуминий; пневматични гуми от каучук; плосковалцувани продукти от желязо и др.

 


30.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад