Назад

АОБР призовава МС да приеме Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия до 31 декември 2023 г.Изх. № 27 /22.05.2023

ДО
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти за цените на електрическата енергия след 1 април 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание Решение на Народното събрание на Република България за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, обн. в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г. и Решение на Народното събрание на Република България за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, обн. в ДВ, бр. 98/09.12.2022 г., Министерският съвет с Решение № 104/02.02.2023 г. прие Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия (Програмата).

Срокът на действие на одобрената от МС Програма изтече на 31 март 2023 г. Съгласно Решенията на НС компенсаторният механизъм следва да се прилага през цялата календарна 2023 г. В тази връзка бихме искали да изразим загрижеността си от липсата на приета от МС Програма за компенсиране за периода след 1 април 2023 г. и голямото забавяне на нейното приемане.

Бихме искали да отбележим, че компенсациите за електрическа енергия оказаха положителен ефект за икономиката на страната, тъй като беше избегнато затваряне на предприятия и съкращаване на работни места, подобно на много страни в Западна Европа.

Нещо повече, решението на Народното събрание създаде сигурност у производителите у нас, като всички са предвидили получаването на компенсации за цялата календарна година.

Изтъкваме също така обстоятелството, че въпреки че след 1 април средните месечни борсови цени на пазар „ден-напред“ на БНЕБ ЕАД са под 200 лв./MWh, т.е. под прага за компенсиране (193,08 лв./MWh за април и 188,82 лв./MWh за периода 1-19 май) опасността от завръщането на високите ценови равнища не е отминала. Доказателство за това е, че цените в 54,9% от часовете през април и 41,7% от часовете за първите 19 дни на май надвишават прага от 200 лв./MWh.

Поради това, механизмът за компенсиране на цените на електрическата енергия не е изгубил своето значение и следва да се използва като автоматичен защитен механизъм, в случай че цените започнат да нарастват отново, каквито очаквания имаме за предстоящия есенно-зимен период.

Нещо повече, Решението на Народното събрание  е в сила и понастоящем , като Министерският съвет не го изпълнява от 1 април насам.

Използваме случая да обърнем внимание, че в Европа не е спряно разглеждането на защитни ценови механизми за стопанските потребители. Испания и Португалия удължиха до края на 2023 г. действието на т. нар. „Иберийски механизъм“, който спира влиянието на цените газа върху цените на електрическата енергия, като така понижава котировките на вътрешните им пазари. В Германия, канцлерът Шолц лансира идеята за възприемане на дългосрочен таван на цената за индустрията в размер на 60 EUR/MWh.

Поради това призоваваме Министерския съвет да изпълни задълженията си и да приеме Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия до 31 декември 2023 г.                                                                                          

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

 


22.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад