Назад

Предизвикателствата на пазара на труда по време на Ковид – фокус на информационен ден по проект SOLID

Мероприятието се осъществи в рамките на проект SOLID, изпълняван от БТПП в партньорство с КТ Подкрепа и NHO (Конфедерацията на работодателите в Норвегия). Домакин на събитието бе КТ Подкрепа. Информационният ден бе открит от председателя на БТПП, който в изказването си подчерта ролята на социалната сфера и диалога като ключови фактори за социално-икономическото развитие. Бе подчертано и успешното и коректно партньорство с КТ Подкрепа в рамките на проекта, благодарение на което се постигат устойчиви резултати и подобряване на тристранния диалог в страната.

Приветствие към участниците отправи и Венцеслава Янчовска, почтен генерален консул на Кралство Норвегия в България. В изказването си тя подчерта ползата от предоставяните по линия на Норвежкия финансов механизъм средства за повишаване уменията на участниците в социалния диалог и подобряването му на национално ниво. В тази посока БТПП успешно изпълнява вече трети проект, финансиран от Фонда за достойни условия на труд, който представя успешния норвежки модел на социален диалог, базиран на доверие и прозрачност.

Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, поздрави участниците и представи изводите от разработена Пътна карта на предизвикателствата на пазара на труда по време на Ковид. Кирил Бинев представи добри практики от България в социалния диалог, свързани с въвеждането на мерки във времена на пандемия.

Изпълнението на проекта продължава с организиране на ателиета за социален диалог, които ще бъдат проведени на 20 юни т.г. в гр. София и на 21 юни 2023 в гр. Пловдив. В рамките на срещите ще бъдат представени добри практики от Норвегия в областта на социалния диалог по време на Ковид пандемия, като презентация ще изнесе Хенрик Мюнте, юридически съветник в NHO. Детайлна информация и програма ще бъдат оповестени допълнително.


19.05.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад