Назад

Партньорство със Световен търговски център Париж

Българската търговско-промишлена палата, като Световен търговски център София /асоцииран/ проведе среща с колегите си от Световен търговски център - Париж, Франция за споделяне на опит и добри практики. Събитието е част от инициативата на Асоциацията на Световните търговски центрове /АСТЦ/ за задълбочаване на сътрудничеството между членовете на организацията.

Участие в срещата взеха Бернард Куине, ръководител на “Doing Business in Paris”,  Терезе Лам, ръководител проекти към СТЦ, и Ясмина Гасама, стажант в СТЦ. Бернард Куине информира, че търговският център има три основни направления на дейност – отдаване под наем на недвижими имоти/офиси; организиране на бизнес клубове с определена насоченост и предоставянето на търговски услуги – организиране на двустранни бизнес срещи, презентации, представяне на възможностите за навлизане на френския пазар и др. Той сподели, че основни сектори за тях представляват: хранително-вкусовата промишленост, строителство, туризъм, устойчиво развитие и др.

Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП, представи дейността и структурата на БТПП, като постави акцент на регионалните търговско-промишлени палати, браншовите организации и Клуба на смесените и чуждестранни палати към Палатата. Димитрова сподели, че годишно БТПП организира в страната и чужбина над 25 бизнес форума с участието на чуждестранни делегации.

В рамките на дискусията бе обсъдена идеята за организиране на съвместно онлайн събитие.

Даница Милованович, съветник членство и бизнес развитие за Централна и Източна Европа към АСТЦ, заяви готовност за съдействие при свързване на членовете на различните световни търговски центрове.

 


13.04.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад