Назад

БТПП започва работа по нов проект за насърчаване на приложението на дистанционните стажове

Проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Οrganisation of Οnline Apprenticeships) се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“, с участието на 5 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия.

Основната цел на проекта е да подобри капацитета за провеждането на онлайн стажове на трите целеви групи – предприятия, центрове за професионално обучение и посреднически организации.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени от партньорите в рамките на проекта, включват:

  • Изготвяне на сборник от „добри практики“ с успешни примери за провеждане на онлайн стажове;
  • Разработване на ръководства за организирането на онлайн стажове за всяка от целевите групи;
  • Провеждане на обучения за повишаване на цифровите умения на предприятия, центрове за професионално обучение и посреднически организации за организирането на онлайн стажове.

БТПП е координатор на дейностите, свързани с проучване и изготвяне на сборник с „добри практики“ с примери за успешно реализирани дистанционни стажове от цял свят.

В хода на изпълнение на проекта, Палатата ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности и възможностите за участие в тях.

За допълнителна информация, можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg

 


12.04.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад