Назад

Председателят на Дружеството на кардиолозите в България доц. д-р Васил Трайков посети БТПП

Информира за предстояща конференция, посветена на методи за превенция на сърдечно-съдовите заболявания
Доцент Трайков информира, че Дружеството планира да проведе конференция, посветена на информиране за различните методи  за превенция на сърдечно-съдовите заболявания.

Събитието ще се проведе в София Тех Парк на 3 май от 14 : 00 ч. и има за цел да запознае широката общественост с „Европейския план за сърдечното здраве“ - дело на Европейския алианс за сърдечно-съдово здраве.

Дружеството призова за подкрепа от страна на представителите на бизнеса, защото счита, че последните могат да бъдат изключително важни за промотиране на профилактичните дейности, свързани с превенция на сърдечно-съдовите заболявания, чиито последствия носят загуби както на обществата, така и на икономиките.

Председателят благодари за поканата и заради важността на темата за бизнеса, който има интерес от намаляване на заболявяемостта и отсъствието от работа.

Налагането на международните стандарти GS1 в повече дейности в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата. Освен това те допринасят за прозрачност на процесите, както и за намаляване на медицинските грешки и разходите на здравния бюджет.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Според данни на Евростат, България е на първо място в Европейския съюз по дял на смъртни случаи, дължащи се на сърдечно-съдови заболявания – 61% от всички починали

 


12.04.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад