Назад

Ще бъде създаден Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преходНа среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с представители на научните среди и работодателските организации стана ясно, че ще бъде създаден Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преход.

 „Основната задача на членовете му ще бъде да изготвят предложения и план с конкретни мерки и съвместни действия на бизнеса, държавата и научните среди, за да се навакса забавянето ни“, заяви министър Стоянов.

В него поканени за членове ще бъдат и́ представители на Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, и БАН.

Участниците коментираха, необходимостта от изцяло нов подход в отношението към опазването на околната среда. По време на днешния разговор акцент бе поставен и върху употребата на производствените отпадъци като суровина за повторно използване или дори продажба на друго предприятие.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в срещата и в духа на прагматизма направи две предложения:

  • Създаване на база данни, в която да бъдат включени експерти с доказан опит в сферата на екологията и кръговата икономика, за да могат компаниите в България да намират своевременна и качествена помощ за изпълнение на целите на кръговата икономика в своите производства.
  • Създаване на платформа от категорията на анкета, която да бъде достъпна за всяка компания и да дава възможност за оценка на нивото на изпълнение на задачите във връзка с кръговата икономика, както и  препоръки какво трябва да се промени.

Според Симеонов сътрудничеството между планирания Експертен съвет и бизнеса може да бъде полезно, защото:

  • Съветът може да допринесе изключително за своевременното информиране на деловите среди у нас за сериозните предизвикателства във връзка с изпълнението на изискванията по кръговата икономика.
  • Единна база данни, в която фигурират доказани експерти в тази сфера, ще позволи на компаниите да намират адекватна помощ за изпълнение на целите на кръговата икономика.
  • Съветът като цяло ще улесни значително компании и публични институции, ангажирани под една или друга форма с осъществяване на кръгова икономика в своите дейности.

Симеонов също така сподели, че ще е добре, ако заедно с работата на този експертен съвет се предвидят и реализират проекти в тази сфера, финансирани от европрограми и националния бюджет.

Проф. Николай Щерев, председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията, заяви на срещата, че е „много важно уроците за опазване на околната среда да бъдат включени в по-голяма степен в училищното образование“.

БТПП предложи на Министерството на икономиката и индустрията с напредъка на работата по създаването на Експертния съвет и очертаване на функциите му темата да бъде включена като отделна точка за разглеждане в дневния ред на Националния икономически съвет.

 

 


12.04.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад