Назад

Редовно годишно заседание на Управителния съвет на БТПП

БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2022 г. в подкрепа на бизнесаНа 9 март се състоя редовно годишно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската търговско-промишлена палата.

УС прие Отчета за дейността на Палатата през 2022  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2022 г., Становище на КС по отчета на ИС на БТПП за 2022 г. и Отчет за дейността на КС през 2022 г.

134 становища по законови и подзаконови актове е подготвила Палатата през миналата година. Благодарение на изключителните усилия на БТПП беше изменен Закона за ДДС, което позволява да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт. По този начин се постигна синхрон на местното законодателство с практиката на СЕС и европейските директиви.

Отчетените резултати сочат нарастване на броя на стартиралите и изпълнени проекти, на проведените семинари, обучения и консултации. Над 28 хил. са заверените външнотърговски документи, 27 хил. са издадените сертификати за произход и 822 новорегистрираните търговски представителства на чуждестранни лица. Още цифри за постигнатото през 2022 г. - в Отчета тук.

Членовете на УС дадоха висока оценка на дейността и изпълнението на плановете, приоритетите и финансовите резултати на Палатата през миналата година, независимо от сложната икономическа обстановка в страната. Отбелязано бе положителното развитие на ежедневния бюлетин на Палатата - начина на поднасяне и полезността на информацията. 

За изпълнение на предстоящите цели и задачи беше утвърдена Програма за дейността през 2023 г.  – отворен документ за допълване и актуализиране в съответствие с интересите на бизнеса и икономическия дневен ред на страната.

 


13.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад