Назад

БТПП участва в конференцията на БАН по устойчивост на критичната инфраструктура

В БАН  се състоя годишна конференция на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана  на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии“. В работата на конференцията участваха секретарят на Съвета по сигурността към МС Данчо Дяков, представители на Министерство на вътрешните работи, министерства и ведомства, ангажирани с темата, предмет на обсъждане.

Основен акцент в дневния ред на събитието бяха предизвикателствата, произтичащи от новата Европейска директива  ( PЕCONS 51-22)  за устойчивост на критичната инфраструктура, наричана по-долу Директивата и Препоръките на ЕС (15623/22) за координиран подход в целия Европейски съюз.

В срещата взе участие председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който потвърди важността на осигуряването на устойчивост на критичната инфраструктура  на България в контекста на вече налагащите се сериозни поуки от агресията на Русия в Украйна.

Той отбеляза, че и БТПП и някои други работодателски организации имат известен опит и ангажираност по темата в Съвета за намаляване риска от бедствия към МС, който заседава редовно и покрива сериозна част от това, което трябва да се направи по Директивата.

БТПП счита, че за да се запази постигнатото от различни институции и формати, работещи в тази област, е добре да се започне с „инвентаризация на извършеното от тях досега“.

На конференцията бе обърнато специално внимание на подхода при изпълнение на задачите по Директивата, който по никакъв начин не бива да натоварва допълнително бизнеса с неприсъщи ангажименти, административни и финансови тежести, защото в рамките на ЕС те и сега са много повече отколкото в други конкурентни икономики.

 

 


01.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад