Назад

Предстои посещение на българска бизнес делегация в Гватемала

Подготвя се проект на Споразумение за сътрудничество с местната търговска палата
 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Веселин Симов, почетен консул на Гватемала в България. Повод за срещата е предстоящото бизнес посещение на група от български представители на компании и неправителствени организации в Гватемала. То ще започне на 31 януари. Симов обясни, че визитата е била планувана за края на миналата година, но климатичните условия в Карибския басейн са били неблагоприятни и тя е била отложена.

Във връзка с посещението БТПП предостави проект на споразумение за сътрудничество, който да бъде обсъден с местната търговска палата. Делегацията от България ще постави няколко акцента на визитата. Ще има бизнес елемент – ще бъдат посетени бизнес организации и компании в различни части на Гватемала. Планувано е разглеждане на много туристически забележителности, свързани с културата, религията и природата на страната. Освен това, посещението ще има и дипломатически елемент, тъй като се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и Посолството на България в Мексико, с акредитация за Гватемала.

БТПП ще информира своевременно за резултатите от посещението на делегацията, която ще пребивава в Гватемала две седмици.

 


27.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад