Назад

ВЕИ за бизнеса – експертите споделятПо инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП бе организирана среща-презентация на тема „Соларна енергия за бизнеса - етапи на реализация и възможности за финансиране“.

Събитието се проведе в хибриден формат и към него бе проявен голям интерес. За участие се включиха представители на множество компании, сдружения и др. потенциални потребители - присъствено или онлайн, желаещи директно да се запознаят и да получат знания за възможностите и условията за изграждане на соларни мощности.

Събитието се осъществи в партньорство с ИЮ Консулт ООД,  xFigureFinance и Сдружение „Соларна академия в България“.

Деница Николова, Партньор в EUConsult.BG, представи пред участниците основните изисквания към компаниите за развитие на проект чрез европейска програма „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Подробно бяха разгледани: целите на проекта; кои лица могат да кандидатстват; размер на финансиране /минимален и максимален размер/; допустими дейности по проекта и поставени към тях минимални и максимални изисквания; продължителност на проекта; видове допустими разходи. Лекторът се спря подробно върху хронологията за: Кандидатстване и изпълнение на договорите; Процедурата за избор на изпълнители и доставчици по проекта, от важно значение за неговото успешно реализиране. Внимание бе отделено и на възможностите за подкрепа на проекти за: устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради в сектор туризъм и специфичните изисквания към тези проекти.

Росица Чопева, Партньор в xFigureFinance, и Роза Иванова, Старши консултант в xFigureFinance представиха детайлно: „Стъпки в процеса на изграждане на соларна централа“ и „Рискове и проблеми съпътстващи инвестицията“. Разгледани бяха етапите в процеса на изграждане на соларна централа, включващи: анализ при собствена консумация; прилагане на подходящ финансов модел; избор на строителна компания – много важна част за успешно изпълнение на проекта; договаряне на подходящо финансиране; анализ на предложените оферти и, не на последно място – пазар на енергията. Лекторите представиха различни казуси от практиката. Посочени бяха възможности за финансиране: до 2MWp инвестиционно финансиране; над 5MWp проектно финансиране; ЕСКО договори; европейско финансиране; мостово финансиране. Подчертано бе, че успехът на инвестицията зависи най-вече от правилно взети много на брой ключови решения. Линк към презентацията

Инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“ представи пред участниците темата: „Ползите за бизнеса от изграждане на фотоволтаични инсталации; Административни стъпки и пречки и конкретни примери от практиката“. Лекторът се спря на настоящето и бъдещето на възобновяемите енергийни източници и подчерта, че обществото ще продължи да се нуждае от енергия, но за да се постигне неутралност спрямо климата до 2050 г., емисиите, които са свързани с нейното производство и потребление, ще трябва да намалеят драстично.

Разгледани бяха ползите от  възобновяемите енергийни източници:

  • намаляване на сметките за електроенергия; 
  • гарантиране защита срещу променящите се тарифи за комунални услуги;
  • по-малко въздействие върху околната среда;
  • производство на енергия по време на пикови часове, съвпадащо с пиковата консумация.

Споделени бяха проблемите и предизвикателствата пред сектора – на първо място необходимост от промени в законодателството в областта на енергетиката, като очакванията са това да се промени с транспонирането на Директивата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници.

Лекторът представи примери на добри практики и реализирани проекти в областта на изграждането и използването на възобновяеми източници: фотоволтаична инсталация на жилищен блок в гр. София; Супермаркети и големите вериги за хранителни стоки; интеграция на ВЕИ в земеделието – оранжерии; иновативен проект за внедряване на електрически транспортни средства за извършване на планови доставки по предварително определени маршрути.

Отбелязано бе, че за да може да се осъществи плавен преход към зелена енергия е необходимо да има достатъчно добре подготвен персонал, който да осъществява всички процеси от проектиране до изпълнение на всеки един проект.

В заключение лекторът изрази позицията си, че енергийният преход вече е започнал и всички сме част от него. Показан бе и видеофилм.

Към лекторите бяха поставени много въпроси, на които те отговориха компетентно и изразиха готовност и в бъдеще да направят това при отправени към тях запитвания.

Участниците в семинара изказаха благодарност за отлично организираната среща по така актуалната тема и за направените подробни презентации, които ясно показаха стъпките и етапите за изграждане на нови ВЕИ и възможностите за финансиране на такива проекти.

 

 

 


27.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад