Назад

Част от приоритетите на ББР съвпадат с енергийния дневен ред на Европа

София Касидова, началник управление „Стратегически и зелени политики“ в ББР

В рамките на срещата на Евроклуба при БТПП, проведена тази седмица, по повод представянето на приоритетите на Председателството на Швеция на Съвета на ЕС, Българската банка за развитие /ББР/ направи презентация на услугите си за българския бизнес.

София Касидова, началник управление „Стратегически и зелени политики“ в ББР, разясни, че част от приоритетите на банката съвпадат и с насоките, които поставя Шведското председателство, а именно – справяне с настоящите кризи и предизвикателства и подкрепа на зеления преход. Българската банка за развитие е държавна банка и изпълнява антикризисни програми и мерки на правителството. Банката предоставя и гаранции на МПС по програми на партньори – директни и чрез търговските банки.

По отношение на зеления преход ББР подкрепя зелени бизнес модели и технологичната модернизация на  бизнеса. Тя способства за повишаване на енергийната ефективност и за въвеждането на добри практики на партньори като Европейската инвестиционна банка.

София Касидова посочи, че ББР има и функция да допълва финансовия пазар чрез кредити за стартиращи микро, малки и средни предприятия до 5 млн. лв. Банката осигурява достъп и на по-рискови компании до финансиране, предоставя дялов капитал, и възможности за гъвкаво обезпечение.

Специален акцент бе поставен на две програми на банката за устойчива енергия. Програмата за чиста енергия  е за изграждане на централи до 1 MW/p. Нейните предимства са: ниско самоучастие, дълъг срок на финансирането, сезонен погасителен план и гратисен период по главницата за времето на инвестиционната фаза.

Друга програма на банката е за предприятия, които имат проекти за енергийна ефективност по ОПИК. При нея разходите се финансират на 100%, без ДДС. Програмата е за срок до 5 години и суми до 500 000 лв. Предлага и гратисен период. Програма Енергийна ефективност на МСП има своите предимства – облекчени изисквания за обезпечение и възможност за кредит преди подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Повече информация тук.

Партньорството на БТПП и Българската банка за развитие продължава като предстоят още събития с акцент енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

 

 

 


27.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад