Назад

БТПП участва в първа работна среща по проект EnergyEfficiency4SMEsНа 26ти и 27ми януари се  проведе първата работна среща по проекта, който се изпълнява по програма Life на ЕС. Водещият партньор е ЕВРОПАЛАТИ. В консорциума участват 24 търговски палати и енергийни агенции от Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта и Франция.

Основната цел на проекта e  подобряване на енергийната ефективност /ЕЕ/ на МСП в три сектора: хранително-вкусова промишленост, производство на метални изделия, ресторантьорство и хотелиерство.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта са:

  • разработване на пилотни програми с извършване на безплатни енергийни одити /ЕО/ за МСП;
  • организиране на безплатни семинари, свързани с повишаване на знанията на представители на МСП в сферата на ЕЕ;
  • изграждане на он-лайн платформа и интерактивен инструмент за оценяване на енергийното потребление на фирмите;
  • създаване на база данни с налични мерки, грантове и финансови инструменти за  подобряване на ЕЕ.

Срещата бе открита от Бен Бътърс, главен изпълнителен директор на Европалати, който обясни накратко дейностите по проекта и представи стратегическата цел на ЕК, свързана с намаляване на потреблението на енергия с най-малко 32,5 % до 2030 г.

В следващия дискусионен панел бяха представени работните пакети. За постигане на целите на проекта, БТПП ще възложи на външни енергийни експерти да одитират 20 МСП и разпишат мерки за подобряване на енергийната им ефективност. Палатата ще идентифицира и фирми, преминали вече през ЕО и постигнали успехи при оптимизиране на техните енергийни индикатори, които ще послужат като успешни модели за приемственост и реализация на идеи.

Отделно, в рамките на проекта се планира организирането и провеждането на 5 обучения, по време на които БТПП ще представи на 60 МСП съвети и мерки за подобряване на енергийния им мениджмънт.

Предвижда се и разработването на интерактивна апликация, която ще събира и анализира информация от енергопотреблението на фирмите и ще предоставя конкретни съвети за оптимизиране на тяхната дейност и процеси.

В края на проекта предстои да бъдат одитирани 140 фирми, на ниво консорциум, на които ще бъдат представени препоръки за редуциране на енергийните им показатели, отделно 1200 представители на МСП и енергийни специалисти ще преминат през обучения по различни теми за ЕЕ, които ще имат за цел да мултиплицират придобитите знания по време на тренингите.

Фирмите желаещи да се запишат за енергиен одит (нужно е да представляват един от горните три сектора), или да участват в последващи дейности и мероприятия по проекта, могат да изпратят своите данни на ел. поща: projects2@bcci.bg, Тел.: 02/8117556, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“ или да се регистрират електронно тук.

 


31.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад