Назад

Въпреки трудностите и предизвикателствата в национален и международен план през 2022г., БТПП очаква подобряване на икономическия и бизнес климат за България през 2023По-високата оценка за бизнес доверието, в очакванията на БТПП, се базира на резултатите от Eurochambres Economic Survey (EES2023)/ Европейското икономическо проучване за 2023г., според което българските предприемачи са с по-позитивна нагласа, спрямо европейските си партньори. Очакванията за България през 2023г. в почти всички индикатори на проучването са повече позитивни, отколкото негативни. Бизнесът очаква да има повече продажби в страната и в чужбина (износ), да наема повече, отколкото да освобождава и да повиши инвестициите си.

Въпреки предстоящите, поредни парламентарни избори и липсата на редовно, устойчиво управление, нарушените вериги на доставки с Азия, създадоха възможности за „пласиране“ на български предприятия в реализацията на продукцията на компании сред нашите основни партньори.

Липсата на редовно правителство, в дадени случаи, носи възможности за нормално функциониране на бизнеса, защото държавният апарат не задушава компаниите, а понякога взема и решителни действия, непосилни за правителство, което иска, на всяка цена, да се хареса на избирателите.

Още в началото на 2023г., БТПП наблюдава засилена активност сред фирмите по броя на заверени външнотърговски документи (за износ), издадените сертификати за АТА карнети, служещи за износ на стоки по време на панаири, изложби и представяния на продукти, както и множество промени в регистрацията на фирмите в Търговския регистър при БТПП, което е ясен индикатор за положителната тенденция в дейността на компаниите.

На последно място, но не и по важност, действието на компенсаторния механизъм поради свръхвисоките цени на ел. енергията за небитовите потребители (над 633 хил. компании, болници, училища, градини и други), с перспектива до края на годината, ще създаде сигурност и предвидимост за производителите, което се надяваме и да „охлади“ инфлацията. Подобен механизъм трябва да действа толкова време, колкото е действието на подобни мерки в ЕС и не поставянето в по-неблагоприятно положение българските компании, спрямо другите страни. В същото време, България трябва да запази добрите си макроиндикатори и да овладее инфлацията, за да съответстват на Маастрихтските критерии и да върви по пътя на присъединяване към еврозоната.

БТПП продължава да настоява за въвеждането на подобен компенсаторен механизъм за потребителите на природния газ, които всъщност са не само предприятията, а и гражданите и самата държава, чрез нейните административни сгради. Чрез него ще се премине по-леко през зимата и ще се балансира неравния подход спрямо производители от един и същи сектор, избрали различен начин на производство (ел. енергия или природен газ).


30.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад