Назад

Световната банка публикува Икономически меморандум за България, озаглавен „Път към високи доходи“

Ако се предприемат реформи, страната ни може да достигне за 15 години средните нива на доходи в ЕС
 

На 30 януари се проведе среща в Световната банка, в град София, във връзка с Икономическия меморандум, посветен за България и озаглавен „Път към високи доходи“. От страна на БТПП в дискусията участваха, Любомир Левичаров, ръководител на отдел Икономически анализи и политика и Благовеста Джабирова, експерт в отдела.

Докладът се базира на над година и половина изследване от икономисти на Световната банка от България и САЩ, като се използва дългосрочния модел на Световната банка за симулиране на национален растеж на отделно взета страна и позволява да бъдат формулирани няколко сценария за бъдещото развитие на България (умерен и амбициозен). Чрез използването на тези модели би  се създала възможност за повишаване на средния темп на растеж на България и сближаването на страната с общоевропейските нива в рамките на  следващите 15 години.

В срещата участваха представители на работодателски организации и синдикати, представители на академичната общност, институти и международни организации.

По време на представянето на доклада Десислава Николова, старши икономист в Световната банка и един от ръководителите на екипа, изготвил доклада, очерта, че ако не се предприемат реформи от страна на правителството, страната ни няма да може да достигне средните нива в ЕС в рамките на този век.

Бяха представени и възможните сценарии за развитие (умерен и амбициозен), като бе обърнато внимание на средствата от НПВУ и Оперативните програми или иначе казано Европейските фондове, които имат сериозен ефект върху ръста на БВП. Според доклада, средствата от тези фондове на ЕС имат повече дългосрочен, отколкото краткосрочен ефект, като за България той е 1% по-висок ръст на БВП, отколкото при липса на тези средства.

Интерес представлява и методологията за оценка на корупцията, като резултатите показват, че за съжаление нивото на корупция е сходно на това от преди десетилетие, т.е. няма съществена промяна. Бяха очертани някои проблеми и при обществените поръчки, както и предизвикателствата с обезлюдяване в селските райони и достъпа до адекватна инфраструктура, в т.ч. пътища, достъп до образование, до здравеопазване и други.

Целия доклад можете да намерите ТУК

 


01.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад