Назад

Среща на Евроклуба по повод началото на Шведското председателство на Съвета на ЕС

Приоритети: сигурност, конкурентоспособност, зелен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона


Българската търговско-промишлена палата бе домакин на регулярната среща на Евроклуба по повод началото на Шведското председателство. Председателят на Палатата Цветан Симеонов откри събитието и подчерта, че предизвикателствата пред ЕС остават и тази година – войната в Украйна, енергийната криза и последствията от тях.

За да отбележи края на Чешкото председателство, в срещата участва Н.Пр. Лукаш Кауцки, извънреден и пълномощен посланик на Чешката Република, който направи широк обзор на резултатите, постигнати от неговата страна начело на Съвета на ЕС. По време на целия мандат е поддържан постоянен контакт и е общувано с всички членове на ЕС, с Европейската комисия, с различни структури на ЕС.

Следвайки своите приоритети начело на Съвета на ЕС, Чехия е работила за осигуряване подкрепа на Украйна в рамките на войната, както и за решаване на енергийните проблеми на Общността. Проведени са четири срещи на външните министри на страните от ЕС, осъществени са 50 събития на високо ниво на тема външни отношения. Дипломатическите представителства на Чехия са осъществили повече от 400 събития по време на председателството. През втората половина на миналата година ЕС е подкрепил в различни сфери Украйна. Постигнат е консенсус на ниво ЕС за бъдещето на Източното партньорство и отношенията му с Европа. Освен това, по темата за разширяването са проведени редица разговори за бъдещото присъединяване на страни от региона на Балканите. Поставен е въпросът за намаляване на роуминг разходите на полуострова. Даден е статут на кандидат на Босна и Херцеговина. Приети са документите на Косово.

Посланик Кауцки обърна внимание и на външните връзки на ЕС с партньорите отвъд океана – САЩ и Канада, Тихоокеанския диалог, Африка, Карибския регион и др.

Като засегнати теми той спомена човешките права, климатичните промени, зелената дипломация, устойчивостта на европейската икономика и стабилните връзки на съюза с партньори въз основа на споразумения за свободна и улеснена търговия.

Проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба, направи обобщение както на изминалата, така и за предстоящата година. Тя пожела на участниците в срещата – дипломати, бизнесмени, журналисти и партньори на БТПП, осъществяване на всички бизнес планове и запазване на Европа, такава, каквато гражданите искат да бъде. Въпреки че  ЕС се променя, европейският пазар се развива. Остава стремежът за премахване на ненужните бариери, на излишното законодателство и изисквания. Според проф. Шикова, ЕС не трябва да изостава и е необходимо да се поддържа силен, способен, с по-добро регулиране, ясна политика в областта на конкуренцията, постигане на реципрочност /levelplaying/, траен достъп до пазарите, осигуряване на веригите на доставки, постигане на стратегическа автономия, бидейки „възможно най-отворен и автономен, доколкото е необходимо“ /as open as possible, as autonomous as necessary/. ЕС е и трябва да бъде своеобразен клуб на демокрацията. Председателят на Евроклуба при БТПП оцени Чешкото председателство като успешно второ такова. „Чехите бяха добри преговарящи, прагматични и с голям потенциал за постигане на компромиси“, каза тя. През този период Хърватия стана пълноправен член на еврозоната и на Шенген. "Швеция е член на ЕС от 1995 г. и вече два пъти е била начело на Общността /2001, 2009/. Приносът на Швеция към европейските ценности включва изкуството /художници/, литературата /героите на Астрид Линдгрен/ и музиката /АВВА, Ace of Base и др./ и някои традиции /шведска маса, обичай фика, еталон за екологично поведение и висока позиция в световната класация за щастливи нации/", отбеляза Шикова.

Приоритетите на Шведското председателство на Съвета на ЕС, започнало на 1 януари 2023 г., бяха представени от Н. Пр. Катарина Рангнит, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция, чрез видео обръщение.

Посланик Рангнит представи основните приоритета, които ще направляват работата на Швеция начело на ЕС: сигурност, конкурентоспособност, екологичен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона.

Предизвикателствата в началото на Шведското председателство са исторически за държавите-членки и за Съюза като цяло. Войната в Украйна е заплаха за европейската сигурност, с тежки последици за миграцията, както и за световните доставки на храна и енергия. Европейските икономики са силно засегнати от войната, както и от продължаващата манипулация на енергийните доставки. Нарастващите нива на инфлация, лихвените проценти и цените на енергията поставиха компаниите и гражданите в затруднено положение. Предприетите вече решителни действия не изключват, а изискват преход към зелена икономика и запазване основата на европейския икономически модел за дългосрочен растеж.

По отношение на сигурността Шведското председателство ще даде приоритет на продължаващата икономическа и военна подкрепа за Украйна, както и на подкрепата за пътя на Украйна към ЕС. Това ще изисква допълнителни усилия както на национално, така и на европейско ниво. Необходими са по-нататъшни стъпки за възстановяване и реформи към интеграция в ЕС.

Във връзка с конкурентоспособността най-належащите политически приоритети, по необходимост са насочени към войната в Украйна и нейните краткосрочни последици. Запазва се и фокусът върху усилията за стимулиране на икономическия растеж, за да се отговори на дългосрочните предизвикателства. Силата, устойчивостта и глобалната позиция на Европа зависят от икономическите резултати, които са тясно свързани с Единния пазар и възможностите за търговия в световен мащаб.

Шведското председателство ще се стреми да закрепи съгласувания подход към европейската конкурентоспособност сред основните теми в политическия дневен ред. То ще продължи усилията за справяне с високите и нестабилни цени на енергията, като същевременно ще поеме дългосрочна реформа на енергийния пазар по пътя на екологичния и енергиен преход.

Тъй като глобалното предизвикателство на изменението на климата изисква глобален отговор, Европа трябва да бъде пример чрез постигане на амбициозни цели в областта на климата, стимулиране на растежа и конкурентоспособността. Предстои въвеждане на пакета ,,Подготвени за цел 55“ на практика и ускоряване на енергийния преход.

Съвместните европейски стъпки към независимост от изкопаемите горива са необходими не само за зеления преход, но и за сигурността. Европейските дружества, които предоставят екологични решения, ще бъдат търсени в световен мащаб и могат да спомогнат за прехода към кръгова икономика.

Преходът ще изисква големи инвестиции в иновативни индустрии, които могат да превърнат най-добрите идеи и иновации във функционални решения. Ще се търси правилната регулаторна рамка и политики за привличане на тези инвестиции.

По отношение на демократичните ценности и върховенството на законакоито са основополагащи за Европейския съюз, Швеция ще настоява за спазването на принципа на правовата държава и основните права. Това всъщност е съществен елемент от всяко председателство на Съвета.

Очаквайте новини за конкретни инициативи на Шведското председателство, особено насочени към засилване устойчивостта на европейската икономика на сайта на БТПП.

В рамките на срещата бяха представени услуги на Българската банка за развитие в областта на устойчивата енергия от София Касидова, началник управление „Стратегически и зелени политики“.

 

 

 


25.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад