Назад

БТПП проведе завършващо събитие на проект RIDEЗавършващото събитие на проект RIDE, по който работи Българската търговско-промишлена палата се проведе в края на миналата седмица в Брюксел. Проектът е инициатива, подкрепена от Европейската комисия за укрепване капацитета на жените мигранти и бежанци да навлязат на цифровия пазар на труда чрез интегрирани подходи в шест европейски държави.

Конференцията подчерта как RIDE и подобни инициативи могат да ускорят участието на жените в дигиталните и технологичните сектори, да подобрят благосъстоянието и квалификацията на жените мигранти и бежанци, да допринесат за социално-икономическото развитие и иновациите и да насърчат партньорства между различни държави и сектори.

В откриването на събитието участваха Анна Собцак, представител на Европейската комисия, Генерална дирекция Миграция, Мариам Харутунян, мигрант – предприемач в Белгия. В панелната дискусия се включиха Тим Ван Ри от Генерална дирекция Заетост, социални дейности и включване, Урсула Хоених, Генерална дирекция Миграция, Чарлз Данрутер, Университет в Лиидс и Лина Константинопулу от Европалати.

В рамките на инициативата RIDE партньорите по проекта предоставиха обучение на над 100 жени мигранти в различни европейски страни през 2021 г. и 2022 г. и създадоха интерактивна онлайн карта с повече от 100 препратки към възможностите за обучение на дигитални умения за жени мигранти и бежанци. Като водеща дейност през 2022 г. във всяка страна беше организирана трудова борса за мигранти. Над 40 работодатели и над 200 жени мигранти взеха участие в трудовите борси в различни страни.

Лекторите на заключителното събитие, включително партньорите по проекта, споделиха научените уроци и дискутираха начини за укрепване капацитета на жените мигранти в цифровата икономика като критичен принос за тяхното социално включване и икономическата полза на приемащата страна. Събитието също така даде възможност на самите жени мигранти да споделят своите гледни точки относно интеграцията на пазара на труда, възможностите за обучение и придобиване на умения. Сара и Алауиа Алкаф, с произход от Йемен, взеха участие в тази дискусия и споделиха удовлетворението си от участието в курса по графичен дизайн, организиран от Българската търговско-промишлена палата.

Множество добри практики за интеграция на бежанци и мигранти в различните европейски страни бяха споделени по време на конференцията.

 


24.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад