Назад

АСТЦ с обзор за 2022 и с поглед към предстоящата 2023 годинаАсоциацията на Световните търговски центрове (АСТЦ), на която БТПП е асоцииран член, отчита една успешна година, макар и преминала под знака на турболентни събития в световен мащаб.

По-рано през годината бе проведена генералната асамблея на АСТЦ виртуално, събирайки близо 600 участници от повече от 60 държави, включително от България. Очаква се следващата година това събитие ще предложи поредица от информативни събития на живо, панелни дискусии и презентации по теми, насочени към африканската икономика и бизнес общност, тъй като генералната асамблея ще се проведе в Акра, Гана, в периода 23-28 април 2023 г.

През 2022 г. членовете на АСТЦ от различни региони успяха направят и личен контакт чрез участие в европейски и латиноамерикански регионални срещи. Годишният форум на организацията, който събра 80 участници в Ню Йорк и няколко стотин онлайн, отбеляза възобновяването на глобални събития от 2019 г. В събитието се включиха колеги от 120 световни търговски центрове от 49 страни по света – демонстрирайки устойчивостта и глобалния обхват на мрежата АСТЦ. Форумът включваше актуална информация за асоциацията, семинари на различни теми, презентации от най-новите  членове на АСТЦ, сесии за мозъчна атака и постигане на устойчив бизнес, повишена осведоменост за Деня на АСТЦ (12 юни).

С навлизането в 2023 г., Асоциацията се надява да погледне към нови бизнес възможности и да разшири допълнително мрежата си по света, с особен фокус в Африка.

 


23.12.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад