Назад

Новоназначеният посланик на Словения в София посети БТПП

Основен приоритет на мандата е повишаване на двустранния стокообмен


 

Н. Пр. Наташа Бергел, новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Словения в София, посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Посланик Бергел изложи своите приоритети през настоящия мандат, като основният е повишаване на стокообмена между двете страни.

Председателят информира госта за членството на БТПП в международни организации, отворени за търговски палати, видовете членство - доброволно и задължително и услугите, предоставяни от Палатата в подкрепа на бизнеса. Представени бяха доброволният търговски регистър и Арбитражният съд към БТПП, както и благоприятната данъчна система на България, насочена и към чуждестранни инвеститори. Предоставени бяха и информационни материали, подготвени от Палатата.    

По информация на Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. стокообменът възлиза на 506.467 млн. евро, като се отчита намаление с 21.0%, от които износ 214.621 млн. евро (16.6%) и внос 291.946 млн. евро (24.4%).

 


14.12.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад