Назад

БТПП отличи с почетна диплома посланика на Гърция в София

Във връзка с изтичане на мандата му и за приноса в развитието на двустранното икономическо сътрудничество
 

Н. Пр. Димитриос Хронопулос, Извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в София, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

На посланика бе връчена почетна диплома по повод края на мандата му в България. Дипломата е за приноса му в развитието на икономическото сътрудничество между България и Гърция и за активното сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата по време на неговия мандат. Председателят благодари на посланика за енергията, коята влагаше по време на престоя и идеите за развитие на търговско-икономическите отношения между двете страни. 

По информация на Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. се регистрира положително развитие по отношение на стокообмена в сравнение с предходната 2020 г. с ръст от почти 30%, което се дължи в по-голяма степен на нарастване на вноса. Търговското салдо се запазва положително за България и е в размер на 220 млн. евро.

Гърция е на четвърто място между търговските партньори на България по отношение на износа с дял 6,6 % от общия износ на България за света и на седмо по отношение на вноса, с дял 5,3% от общия внос. Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти.

Износът от България за Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора – земеделски продукти, електрическа енергия, масла, метали и дървесина. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

 


15.12.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад