Назад

Съветът по инвестиции при БТПП представи годишен доклад за дейността си

В БТПП се проведе Годишно общо събрание на Съвета по инвестиции при Българската търговско-промишлена палата.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции, представи подробен доклад за осъществените през годината дейности, като разясни, че организацията продължава да увеличава членовете си и да създава нови контакти в България и чужбина за представяне на инвестиционни и финансови подукти.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и изрази удовлетворение, че съветът расте и се развива. Той заяви, че на фона на поскъпващите кредити Съветът по инвестиции предлага алтернативи, които трябва да се използват от бизнеса. Спомена и успешното сътрудничество на БТПП със Столична община и нейните структури, част от които са включени и в Съвета по инвестиции.

През изминалата година работата на Съвета се насочи към конкретно взаимодействие с членовете за представяне и подпомагане на тяхната дейност, популяризиране на инвестиционни и финансови продукти, установяване на нови партньорства. Бяха проведени срещи с различни организации, банки, фондове, клъстъри, сдружения, браншови организации, бизнес асоциации и фирми по време на различни форуми и двустранни срещи в страната и чужбина.

През 2022 г. към членовете на Съвета по инвестиции се присъединиха: Българска банка за развитие, фонд Vitosha Venture Partners, Еврохолд, Българска агенция за експортно застраховане, Национален доверителен екофонд.

Съветът по инвестиции, съвместно с БТПП и ИАНМСП, проведоха успешно за трети път международна конференция и изложение Sofia International Money Expo (SIMEXPO) през месец октомври 2022 г., в които се включиха над 200 участници.

Повече информация за Съвета по инвестиции може да бъде намерена тук

Общото събрание продължи с оживена дискусия относно програмата за 2023 г.

 


07.12.2022 г.
Назад