Назад

Партньорство на БТПП с Интер Експо Център

Набелязани са съвместни бъдещи инициативи в изложбената дейност


 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с управителя на Интер Експо Център Ивайло Иванов.

На срещата беше обсъдено състоянието на панаирната и изложбена дейност в страната след ограниченията във връзка с  Ковид-19.  Търговските изложения дават възможност за запознаване с най-новите постижения и идеи  в представената област и подпомагат лансирането на продуктите на пазара. Това е важен инструмент, който позволява на компаниите не само да промотират своите продукти, но да поддържат бизнес комуникация с партньорите и да бъдат в крак с най-новите тенденции в съответния сектор.

Събеседниците се обединиха около виждането, че независимо от затрудненията и ограниченията при провеждане на изложбена дейност по време на Ковид кризата, България успя да запази своите позиции в тази сфера. Страната ни се представя успешно като активна дестинация в Югоизточна Европа. Това се потвърждава и от факта, че Ивайло Иванов е избран за президент на Централноевропейския панаирен съюз /CEFA /. Гостът подчерта ключовата роля на регионалните бизнес форуми за интеграция и развитие на икономиките на страните от съответния регион.

Като резултат от срещата бяха набелязаха съвместни бъдещи стъпки за разширяване на изложбената дейност  с оглед издигане престижа на България в международен план.

 

 


29.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад