Назад

КРЪГЛА МАСА: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИ ДАННИ

На  02.11.2022 г. се проведе Кръгла маса на тема: “ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИ ДАННИ. Глобално решение за търговците и производителите в България”. Събитието бе организирано от GS1 България под егидата на БТПП. В него участваха представители на водещи търговски вериги и техни доставчици, експерти на немската компания atrify и GS1 Австрия. Приветствие към участниците и официално отриване бе направено от Цветан Симеонов, Председател на УС на БТПП и Председател на GS1 България.

Програмата на кръглата маса включваше представяне на Глобалната мрежа за синхронизация на данни, GDSN и решението EComGrid за България. По време на дискусията в края на кръглата маса участниците обсъдиха интереса и възможностите за имплементиране на услугата, както и какви предизвикателства би срещнало използването на EComGrid в страната ни.

GDSN е мрежа от оперативно съвместими бази данни и позволява синхронизиране на основни данни за продуктите между търговските партньори бързо, лесно, сигурно и с високо качество на данните. При промяна на първоначално предоставените данни, актуализацията се извършва автоматично с вътрешни за мрежата съобщения по всички канали на продажба.

Предимствата от синхронизиране на данните могат да бъдат систематизирани в три категории: изчистване на продуктовите данни, оптимизиране на процесите и намаляване на разходите. Продуктовото съдържание е необходимо както по веригата за снабдяване при транспорта, организацията и управлението на продуктите, така и в електронната търговия за стимулиране на продажбите, чрез предоставяне на пълна и точна информация на крайните потребители и не на последно място в изпълнение на нормативни и регулаторни изисквания. Непосредствени ползи от използването на GDSN са подобреното потребителско преживяване, повишената ефективност на процесите, спестяването на време и усилия, по-бързото достигане на нови продукти до пазара, намаляване на нарушенията, свързани с определени нормативни изисквания.

Услугата се предлага в България от февруари 2021г. Тя е подходяща както за големи, така и за малки и средни компании. Но за нейното използване, като важно послание от Кръглата маса, в пълния й потенциал и при максимална ефективност е необходимо обединяване на общността и повсеместно прилагане.

В лицето на atrify българските компании могат да разчитат на богатия практически опит на една от водещите в световен мащаб компании при разработка на сертифицирани бази данни като част от глобалната мрежа за синхронизация на данни. Експертите на GS1 България са обучени да осигурят 1-во ниво на обслужване при работа с EComGrid, както и да съдействат за координиране на действията на заинтересованите лица при имплементиране на услугата в България.

За повече информация може да се обръщате към нас на gs1bulgaria@gs1bg.org или на телефони 02/8117 439, 567, 611.

 

 


03.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад