Назад

Среща с представител на Министерството на външните работи на КитайСя Сяокси, съветник към департамент Европа към Министерството на външните работи на Китай, посети БТПП. В разговор с председателя Цветан Симеонов тя представи основните цели на посещението си в София - обмен на политики и виждания, практически напредък по Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа (China-CEEC Cooperation).  

Ся Сяокси заяви, че въпреки стагнацията в световната икономика и ковид кризата в световен мащаб, в периода 2017–2021г. стокообменът между Китай и България се е удвоил и е достигнал 4.5 млрд. щ.д. За първите седем месеца на 2022г. се наблюдава повишение с 12%. Желанието на китайските партньори е с подкрепата на БТПП повече китайски компании да инвестират в българската икономика. Потенциални сектори са инфраструктурни обекти като пътища, железопътна инфраструктура, износ на висококачествена селскостопанска продукция за китайския пазар. Китайското правителство е планувало за следващите пет години финанси в размер на 170 млрд. щ.д. за внос на стоки по линия на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Предвижда се също така да се повиши с 50% износът на селскостопански стоки от страните от Централна и Източна Европа към Китай. За последните 10 години стокообменът между Китай и страните от Централна и Източна Европа расте и достигна 136 млрд. щ. д. Туристическият обмен за същия период се е повишил четири пъти, благодарение на механизма за сътрудничество.

Симеонов от своя страна сподели, че Китай е важен партньор за България. Бизнес средите в страната приветстват китайските инвестиции в инфраструктурни проекти и други важни за икономиката сектори. Добра форма за бъдещо сътрудничество представляват индустриалните паркове в страната. Китайският дипломат беше запознат с икономическата ситуация в България, данъчната система и плоския данък от 10%. По време и след ковид пандемията, при въведени ограничения в световен мащаб, се наблюдава повишаване на нивото на дигитализация при компаниите и техните активности, отбеляза Симеонов. Той представи дейността на системата от регионални палати, доброволния търговски регистър, Арбитражния съд при БТПП, както и членството в различни сродни международни организации.

БТПП има готовност да съдейства при бъдещи посещения на бизнес делегации в България и намиране на подходящи партньори. На Ся Сяокси бяха предоставени информационни материали, изготвени от БТПП. Изразено бе общото виждане за активизиране на информационния обмен относно предстоящи изложения и панаири в двете страни с цел задълбочаване на икономическите връзки.

 


23.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад