Назад

Общо събрание на Съвет по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП

Бе отчетена дейността през 2021г. и избрано ново ръководство


На 17.11.2021г. се състоя Общо събрание на Съвета по иновации към Българска търговско-промишлена палата. Поради противоепидемичните мерки в страната събранието беше проведено в хибриден формат, в зала и онлайн.

В работата на събранието взе участие председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който в изказването си отбеляза приноса в дейността на Съвета на неговия съпредседател академик Никола Съботинов.

По време на заседанието бяха приети решения относно промяна в името на Съвета, който занапред ще работи като Съвет по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при БТПП. Бе взето решение относно изменение на досегашния му Правилник. Събранието избра  ново Бюро на Съвета със съпредседатели академик Никола Съботинов и  Виолин Ненов.

Новите членове на Бюрото са представители на бизнеса, научните среди и държавните орани, за де се обезпечи  по-добрата връзка между нуждите на бизнеса, науката и държавата.

Допълнително бяха обсъдени и годишните награди на СИДНТ, както и направени предложения за нови инициативи и насоки за дейността на Съвета през 2022 г.

След изчерпване на дневния ред бяха обсъдени затрудненията на българските фирми и необходимостта от усъвършенстване работата на Съвета в посока на иновативния бизнес, с акцент към компаниите с добавена стойност, към цифровата трансформация и преодоляването на комплексните предизвикателства, пред които са изправени понастоящем икономиката и обществото.

В заключение председателят на БТПП пожела успех на новото Бюро на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ)  и потвърди готовността на Палатата да му оказва съдействие в цялостната му дейност.


18.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад