Назад

БТПП успешно приключи проект „СКОРОСТИ“ по Националния план за действие по заетосттаБългарската търговско-промишлена палата приключи предсрочно и успешно изпълнението на проект „СКОРОСТИ“ (Специализирано Комплексно Обучение за Реализация, Осигуряваща Стаж и Трудова Интеграция) по Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/. През месец април 2021 г. БТПП започна реализирането на проекта с дейности по обучение и заетост.  Целта на проекта бе повишаване на икономическата активност и интеграция на всички групи на пазара на труда, чрез осигуряване на подкрепа за адаптиране към промените в търсенето на работна сила, включително и прехода към дигитална трансформация на икономиката.

Проект "СКОРОСТИ" се реализира в над 22 населени места на територията на 14 области в страната, като дейностите са съобразени със структурата на местната икономика. Проектът обхвана  1007 безработни лица. Усилията бяха насочени към повишаване на тяхната професионална подготовка, мотивация и постепенно въвеждане в пазара на труда, където липсата на работна сила се чувства все по-силно от работодателите в редица браншове.

На база наличното образователно ниво на безработните лица, регистрирани по местата на изпълнение на проектните дейности, се проведоха  професионални обучения в 9 икономически сектора: „ресторантьорство“; „информатика“; „търговия“; „стопанско управление“; „финансови услуги“; „администрация“; „строителство“; „транспорт“; „обществена сигурност“.

Трудова и професионална реализация намериха 399 лица, с което е постигнато с 4% преизпълнение на проектния индикатор.

Заложените по проекта резултати за реализация и включване в местната икономика на обучените лица са изпълнени  един месец  по-рано от планираното.

 

 


18.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад