Назад

Извънредно Общо събрание на Пазарджишката търговско-промишлена палатаНа 12.11.2021г. се състоя извънредно Общо събрание на Пазарджишката търговско-промишлена палата. Поради противоепидемичните мерки в страната в уречения час не бе постигнат кворум , което наложи отлагането с един час на събранието съгласно Устава на Палатата  и провеждането му без задължение за кворум по предварително обявения дневен ред.

В работата на събранието взе участие председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който в изказването си отбеляза приноса в дейността на Пазарджишката палата на досегашния председател  Лариса Рузманова, починала след сериозно заболяване. Паметта й бе почетена с едноминутно мълчание от участниците в събранието.

Беше направен подробен отчет за извършената дейност и избрано ново ръководство с председател Георги Стоилов.

След изчерпване на дневния ред бяха обсъдени затрудненията на местните фирми в обстановка на COVID – кризата и необходимостта от усъвършенстване работата на администрацията и особено на контролните органи, които отново са преминали към незабавни санкции, без да започнат с консултации и препоръки за отстраняване на констатирани недостатъци. Би следвало контролните органи да започнат с връчване на предписания към фирмите и едва тогава налагане на санкции, ако дейността им не бъде приведена в съответствие с изискванията.

В заключение председателят на БТПП пожела успех на новия УС на Пазарджишката ТПП и потвърди готовността на Палатата да й оказва съдействие в цялостната й дейност.


15.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад