Назад

Нови възможности за сътрудничество в автомобилната индустрия между Германия и България

Бе направен преглед на иновациите и инвестиционните процеси в автомобилостроенето в България


Габриела Димитрова, директор "Международно сътрудничество и международни организации", взе участие от името на Българската търговско-промишлена палата в конференцията "Автомобилна промишленост", организирана от германски и български партньори, сред които Германското министерство на икономиката и енергетиката, ГодУни и Германо-българската търговско-индустриална камара. В събитието взеха участие представители на компании и асоциации от сектор автомобилна промишленост.

Конференцията бе повод за преглед на подхода към иновациите в автомобилостроенето и за обсъждане на инвестиционните процеси в автомобилната индустрия в България. Освен това, бъдещите перспективи на сектора, предизвикателствата, пред които трябва да се изправи и стратегията за неговото развитие бяха в основата на разговора между участниците.

Димитрова представи дейността на БТПП и многообразието от информация и услуги, които предоставя на български и чуждестранни компании. Българската търговско-промишлена палата съдейства на фирми от чужбина, които възнамеряват да сътрудничат с български партньори. В тази връзка на участниците в конференцията бяха предоставени препоръки и перспективи за потенциално навлизане на българския пазар.

В дискусията участваха още представители на Българския автомобилен клъстер и Асоциацията на производителите на автомобили в нашата страна.

 

 

 


02.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад